Rozwiązywacz Sudoku dla Dzieci

Dzięki temu kreatorowi można rozwiązać każdą dziecięcą siatkę Sudoku, choć nie ma pewności na ile przydatki będzie Państwu ;)

Dziecięce sudoku można rozwiązać tutaj.